Nabór na szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

KP PSP P sz 1Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu organizuje w terminie od 29 lutego do 29 marca 2020r. „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. Szkolenie prowadzone będzie w systemie weekendowych zjazdów na bazie Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.


Na realizacje szkolenia przewidziano 126 godzin zajęć dydaktycznych w tym:

  • Zajęcia dydaktyczne- 120 godzin dydaktycznych,
  • Egzamin- 6 godzin dydaktycznych.
  • Część tematów może być prowadzona poprzez platformę e-learingową.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Wypełnione skierowanie wg. wzoru określonego w „ Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” (druk skierowania w załączeniu oraz na stronie internetowej www.straz-przasnysz.pl ),
  • Wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat.

Organizacja szkolenia:

  • Skreślenie kursanta z listy szkolenia następuje z dniem, gdy absencja na zajęciach od początku trwania szkolenia przekroczy 20% jednostek lekcyjnych, przewidzianych w programie szkolenia ( powyżej 24 godzin absencji),
  • W przypadku niezaliczenia ćwiczenia w komorze dymowej kursant zostaje skreślony z listy szkolenia.

Zasady BHP podczas szkolenia:

  • Na zajęciach teoretycznych obowiązuje kompletne umundurowanie koszarowe,
  • Na ćwiczeniach oraz zajęciach praktycznych kompletne umundurowanie bojowe.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie skreśleniem zgłoszonego kursanta z listy szkolenia.

Ponadto informujemy, że kursanci powinni posiadać: dokument tożsamości, zeszyt do notatek, przybory do pisania.

Termin składania prawidłowo wypełnionych skierowań upływa w dniu 26 lutego 2020r.

Wszystkie pytania oraz uzgodnienia dotyczące szkolenia proszę kierować do Naczelnika Wydziału  Operacyjno- Szkoleniowego mł.kpt. mgr Piotra Kuligowskiego tel. 29 752 65 34

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.straz-przasnysz.pl w zakładce POBIERZ/Szkolenie OSP/Karta skierowania na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP lub pobierz: