Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP

kp psp p sz 824 listopada bieżącego roku zakończyło się organizowane przez KP PSP w Przasnyszu szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W szkoleniach uczestniczyło łącznią 34  druhów OSP z terenu powiatu przasnyskiego z czego wszyscy słuchacze zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie odbyło się w systemie dwóch weekendowych zjazdów zgodnie z „Programem szkolenia ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym w 2006 r.

Serdecznie gratulujemy strażakom nabycia kolejnych kwalifikacji podnoszących ich umiejętności mających wpływ na jakość działań ratowniczo- gaśniczych.

Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia ratownictwa technicznego OSP