Nabór na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

ksiazka strazacka miniKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, że w terminie 30 listopada-1 grudnia oraz 7-8 grudnia br. w siedzibie naszej Komendy odbędzie się Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych wg. programu zatwierdzonego w 2015r.


Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • Wiek - nie przekroczone 65 lat,
  • Prawo jazdy co najmniej kat. B
  • Skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminny,
  • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Powyższe stanowi uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji  nabytych  podczas szkolenia podstawowego i upoważnia do eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego przewidzianego w programie szkolenia, w ramach wykonywania działań ratowniczych w macierzystych jednostkach OSP.

W związku z powyższym należy dostarczyć  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu tylko i wyłącznie prawidłowo wypełnione skierowanie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma do dnia 20 listopada 2019 r.

KP PSP w Przasnyszu zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości kandydatów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.straz-przasnysz.pl w zakładce POBIERZ/Szkolenie OSP/Karta skierowania - szkolenie kierowców-konserwatorów OSP lub pobierz: