Zakończenie szkolenia Dowódców OSP

kp psp p sz 1Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu ma zaszczyt poinformować , że w dniu 14 kwietnia bieżącego roku egzaminem teoretycznym zakończyło się szkolenie Kierującego Działaniem Ratowniczym dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych ( Dowódców OSP).

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 27 druhów OSP z ternu powiatu przasnyskiego z czego 25 zaliczyło egzamin z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie odbyło się w systemie dwóch weekendowych zjazdów zgodnie z „ Programem szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym w 2015 r.

Serdecznie gratulujemy nowo upieczonym Dowódcom nabycia kolejnych kwalifikacji podnoszących ich umiejętności mających na celu niesienie pomocy podczas działań ratowniczo- gaśniczych.

Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia dowódców OSP