Szkolenie Dowódców dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

KDR OSPKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, że w terminach 6-7 kwietnia oraz 13-14 kwietnia w siedzibie naszej Komendy odbędzie się szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP).

Szkolenie odbędzie się w systemie dwóch weekendowych zjazdów zakończonych egzaminem teoretycznym zgodnie z „ Programem szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym w 2015 r.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • Skierowanie do dnia 1 kwietnia 2019 r. wg. określonego wzoru;
  • Wiek- nie przekroczone 65 lat;
  • Minimum 3 letni okres uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
  • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zgodne z  „ Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r.” lub spełnienie wymagań równorzędnych według „ Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r. ( t.j. ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, kurs ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP).

Pragniemy nadmienić, że realizacja w/w. szkolenia pozwoli uzupełnić braki strażaków kierujących działaniami ratowniczymi, co przełoży się bezpośrednio na podniesienie gotowości operacyjnej jednostek OSP i jakość prowadzonych działań.

W przypadku niezebrania odpowiedniej ilości kandydatów, KP PSP w Przasnyszu zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.straz-przasnysz.pl w zakładce POBIERZ/Szkolenie OSP/Karta skierowania - szkolenie dowódców OSP