SZKOLENIE OSP – Test w Komorze Dymowej

komora dymowaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, iż w dniach:

 • 17 marca 2018 r. (grupa I , Szkolenie organizowane w siedzibie OSP Krzynowłoga Mała),
 • 18 marca 2018 r. (grupa II , Szkolenie organizowane w siedzibie KP PSP w Przasnyszu),
kursanci trwającego Szkolenia podstawowego ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mają się stawić na test w komorze dymowej znajdującej się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce,
ul. Celna 11, na godz. 900 w pełnej dyspozycji fizycznej i psychicznej, wyposażeni w:
 • Dowód osobisty
 • Kartę skierowania na test w komorze dymowej
 • Wymagane środki ochrony indywidualnej:
  • Ubranie specjalne;
  • Rękawice specjalne;
  • Kominiarka;
  • Buty specjalne;
  • Hełm strażacki;
  • Buty sportowe;

Ponadto jednostki OSP kierujące kursantów na szkolenie zobowiązane są zapewnić wymagane środki ochrony indywidualnej kursantowi przystępującemu do testu oraz zorganizować wyjazd do KM PSP Ostrołęka. Przypominamy, że zajęcia lekcyjne prowadzone są zgodnie z Harmonogramem szkolenia zamieszczonym na stronie internetowej.

 


Kopiowanie i rozprzestrzenianie naszych materiałów dozwolone tylko przy podaniu naszego źródła pochodzenia artykułu lub odnośnika !