Pożar budynku magazynowego (stodoły) w miejscowości Jednorożec.

kp psp p sz 416 października bieżącego roku około godz. 03:20 doszło do pożaru budynku stodoły w miejscowości Jednorożec na ulicy Długiej.

W chwili przyjazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarem objęty był częściowo murowany budynek gospodarczy kryty eternitem. W budynku znajdowała się maszyna rolnicza oraz około 40 bel suchego siana.

Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania przystąpili do gaszenia pożaru podając prądy gaśnicze wody w natarciu na źródło pożaru.

Po wstępnym ugaszeniu palącego się materiału przystąpiono do jego usuwania poza obiekt oraz ponownego przelewania wodą. Podjęte działania pozwoliły na szybką likwidację zagrożenia.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległ budynek gospodarczy. Spaleniu uległa maszyna rolnicza - rozrzutnik obornika, dach budynku oraz około 40 bel siana.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Przasnysza, Ochotnicze Straże Pożarne: Jednorożec, Lipa, Małowidz, Olszewka i Parciaki.

Pożar budynku m...
Pożar budynku magazynowego (stodoły) w miejscowości Jednorożec.
Pożar budynku m...
Pożar budynku magazynowego (stodoły) w miejscowości Jednorożec.
Pożar budynku m...
Pożar budynku magazynowego (stodoły) w miejscowości Jednorożec.
Pożar budynku m...
Pożar budynku magazynowego (stodoły) w miejscowości Jednorożec.
Pożar budynku m...
Pożar budynku magazynowego (stodoły) w miejscowości Jednorożec.