(eCall – system powiadomił o wypadku drogowym)

kp psp p sz 125 listopada bieżącego roku około godz. 21:55 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Przasnyszu wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem pojazdu osobowego na drodze powiatowej w miejscowości Żbiki-Gawronki gm. Krasne.

W chwili przybycia straży pożarnej, kierowca samochodu osobowego Mercedes znajdował się poza pojazdem i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Pojazd leżał na dachu, przód samochodu był w przydrożnym rowie, tył wystawał na jezdnię i blokował jeden pas jezdni.

Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na drodze i oświetleniu terenu akcji postawili uszkodzone auto na koła przy użyciu wyciągarki samochodowej. Następnie ratownicy uprzątnęli pozostałości powypadkowe z jezdni i odblokowali ruch drogowy.

Zespół ratownictwa medycznego przebadał mężczyznę - nie stwierdzono żadnych obrażeń.

W wyniku wypadku całkowitemu zniszczeniu uległ Mercedes E63s AMG.

Działania ratownicze prowadziła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Przasnysza i Ochotnicza Straż Pożarna z Krasnego.


eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. System eCall umożliwia szybkie manualne lub automatyczne wezwanie pomocy. Ręczne wezwanie jest włączane przyciskiem przez kierowcę lub pasażerów pojazdu, a automatycznie aktywowane,
w określonych warunkach po zderzeniu, dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe. Po uruchomieniu samochodowe urządzenie eCall łączy się przy użyciu sieci telefonii komórkowej ze służbami ratunkowymi umożliwiając przekazanie danych elektronicznych i nawiązanie połączenia głosowego.

Zgłoszenia są odbierane przez centralę, którą stanowi odpowiedni terytorialnie punkt przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, funkcjonujący w ramach sieci telefonów alarmowych 112. Urządzenie prześle minimalny zestaw danych dotyczących wypadku w postaci elektronicznej (tzw. komunikat MSD) oraz podejmie próbę ustanowienia połączenia głosowego między pojazdem a centralą. Osoby znajdujące się w pojeździe, podczas rozmowy z wyszkolonym operatorem eCall, mogły udzielić dodatkowych informacji. Minimalny zbiór danych będzie zawierał informacje na temat zdarzenia obejmujące czas, dokładne położenie geograficzne pojazdu w czasie zdarzenia, dane pojazdu (w tym numer identyfikacyjny VIN), status eCall (informacje o tym, czy wezwanie uruchomiono ręcznie czy automatycznie) oraz informacje na temat operatora świadczącego usługi.

Urządzenia eCall są obowiązkowo montowane we wszystkich nowych pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku.

Dachowanie samo...
Dachowanie samochodu osobowego w miejscowości Żbiki-Gawronki 25.11.2019r.
Dachowanie samo...
Dachowanie samochodu osobowego w miejscowości Żbiki-Gawronki 25.11.2019r.
Dachowanie samo...
Dachowanie samochodu osobowego w miejscowości Żbiki-Gawronki 25.11.2019r.
Dachowanie samo...
Dachowanie samochodu osobowego w miejscowości Żbiki-Gawronki 25.11.2019r.
Dachowanie samo...
Dachowanie samochodu osobowego w miejscowości Żbiki-Gawronki 25.11.2019r.
Dachowanie samo...
Dachowanie samochodu osobowego w miejscowości Żbiki-Gawronki 25.11.2019r.