Kolejna dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazana przez KW PSP w Warszawie.

kp psp p sz 1Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu otrzymała kolejny asortyment zakupiony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z pandemią COVID-19).

Przasnyscy strażacy kontynuują działania związane z walką z koronawirusem. Na potrzeby szpitala w Przasnyszu i w Ciechanowie zbudowano polowe izby przyjęć na bazię namiotów.

Druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu przasnyskiego prowadzą działania pomocowe m.in. w dowożeniu żywności, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz nadają komunikaty głosowe.

3 czerwca 2020 roku miało miejsce kolejne wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji.

KP PSP w Przasnyszu otrzymała:

  • generator ozonu- 1 szt.
  • przyłbice- 15 szt.
  • gogle/ okulary ochronne-15 szt.
  • rękawiczki jednorazowe- 1200 szt.
  • maseczki chirurgiczne- 1400 szt.
  • płyn do dezynfekcji powierzchni- 180 l.
  • płyn do dezynfekcji rąk- 130 l.
  • maseczki FFP2- 140 szt.
  • maseczki FFP3-9 szt.
  • ubrania ochronne typ 4 B- 33 szt.

W maju 2020 roku mazowieccy strażacy otrzymali darowizny w postaci wody mineralnej ponad 4600 butelek od firmy Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Węgierskiej Górze oraz 8100 butelek napojów z dodatkiem witamin od Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu. Ponadto, Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z siedzibą w Warszawie przekazał strażakom 2000 sztuk maseczek ochronnych.

Napoje oraz maseczki ochronne zostały wydane komendom powiatowym i miejskim PSP woj. mazowieckiego jako wsparcie w walce z koronawiruem.

Kolejna dostawa...
Kolejna dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazana przez KW PSP w Warszawie.
Kolejna dostawa...
Kolejna dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazana przez KW PSP w Warszawie.
Kolejna dostawa...
Kolejna dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazana przez KW PSP w Warszawie.
Kolejna dostawa...
Kolejna dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazana przez KW PSP w Warszawie.
Kolejna dostawa...
Kolejna dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej przekazana przez KW PSP w Warszawie.