Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

kp psp p sz 44 maja w siedzibie KP PSP w Przasnyszu odbył się apel z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość miała szczególny charakter ze względu na panującą sytuację i ograniczyła się do udziału w niej kierownictwa Komendy, pracowników systemu codziennego oraz zmiany służbowej. Rozpoczęła się meldunkiem złożonym przez Dowódcę uroczystości mł.bryg. Jarosława Andruszkiewicza, Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Waldemarowi Białczakowi.

Po przywitaniu ze zgromadzonymi w Sali Tradycji strażakami Komendant Powiatowy polecił asp.sztab. Andrzejowi Kupiszewskiemu odczytanie życzeń z okazji Dnia Strażaka, które wpłynęły od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP.

W dalszej części odczytano rozkazy personalne o nadaniu wyższych stopni służbowych strażakom KP PSP w Przasnyszu z dniem 4 maja 2020 r.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 7 kwietnia 2020 r. nadał stopień kapitana:

 • mł.kpt. Karolowi Jonczyńskiemu,
 • mł.kpt. Radosławowi Krzemińskiemu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 14 kwietnia 2020 r. nadał stopień młodszego kapitana:

 • st.ogn. Oldze Król.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 22 kwietnia 2020 r. nadał stopień młodszego kapitana:

 • asp. Mariuszowi Keczmerskiemu,
 • asp. Markowi Piotrakowi.

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nadał stopień aspiranta:

 • mł.asp. Krzysztofowi Koprowi,
 • mł.asp. Adamowi Mikołajewskiemu,
 • mł.asp. Rafałowi Sekunie.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP rozkazem personalnym z dnia 21 kwietnia 2020 nadał stopień:

Starszego ogniomistrza:

 • ogn. Markowi Jeznachowi,
 • ogn. Krzysztofowi Tworkowskiemu.

Ogniomistrza:

 • mł.ogn. Krzysztofowi Tupaczowi.

Starszego sekcyjnego:

 • sekc. Łukaszowi Ciachowi,
 • sekc. Rafałowi Krawczykowi,
 • sekc. Arkadiuszowi Sekunie,
 • sekc. Rafałowi Smolińskiemu.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną mł.kpt. Olgę Król.

Po odczytaniu rozkazów personalnych ponownie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Waldemar Białczak, który pogratulował awansowanym oraz przekazał życzenia w imieniu swoim i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczysty apel ...
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.