„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu

kp psp p sz 121 września 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w swojej siedzibie przygotowała etap zadań do wykonania dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w „IX Profilaktycznej Grze Miejskiej”

IX Profilaktyczna Gra Miejska dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęła się na przasnyskim Rynku. Podczas Gry uczestnicy (uczniowie, zuchy, harcerze) wyposażeni w mapę miasta z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz listem zawierający instrukcję i zadania do wykonania, zabiegali o zdobycie jak największej liczby punktów, które zdecydowały o wygranej.

Głównym celem Gry było zaprezentowanie alternatywnych form rozrywki i spędzania czasu wolnego, umożliwienie uczestnikom wykazania się zaradnością, sprawnością fizyczną i intelektualną oraz danie możliwości współzawodnictwa grup rówieśniczych według zasady fair play.

Organizatorami Gry była Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu i KH ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka. Swoim patronatem Grę objęły przasnyskie instytucje: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ZOZ Ratownictwo Medyczne, Nadleśnictwo Przasnysz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Auto-Moto Klub Rzemieślnik, Muzeum Historyczne, 4 HDK Wega, Stajnia Księstwo, oraz 2. Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny.

„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.
„IX Profilaktyc...
„IX Profilaktyczna Gra Miejska” w KP PSP w Przasnyszu 21.09.2019r.