Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

kp psp p sz 22Eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 29 marca 2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.
 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu na popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
W szczególności służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu, przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz Nadleśnictwa Przasnysz współpracującym podczas organizacji turnieju.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 24 osoby, byli to finaliści eliminacji gminnych i środowiskowych z następujących gmin: Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała oraz Miasta Przasnysz. Eliminacje przeprowadzono w trzech grupach wiekowych a mianowicie:

- grupa I – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
- grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III
- grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W składzie jury zasiadali mł.bryg. Jarosław Andruszkiewicz, st.ogn. Olga Król oraz asp. Tomasz Kossak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Pani Ewa Bartoszewska z Nadleśnictwa Przasnysz, a także Druh Włodzimierz Stolarczyk Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu oraz Druhna Teresa Piotrak Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Jednorożcu.

W pierwszym etapie eliminacji młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o różnym stopniu trudności dla poszczególnych grup wiekowych. Do eliminacji finałowych – ustnych zakwalifikowano od 3 do 4 uczestników eliminacji pisemnych, którzy losowali zestawy po trzy pytania. Zwycięzcą rozgrywek finałowych byli zawodnicy którzy uzyskali największą łączną ilość punktów z odpowiedzi ustnych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział jakim było wsparcie eliminacji Powiatowych XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” przez Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu. Formą wsparcia było przyznanie znaczących środków finansowych na nagrody dla zwycięzców i uczestników eliminacji. Nagrody rzeczowe dla uczestników eliminacji ufundowało także Nadleśnictwo Przasnysz, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu.

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” są organizowane już od 42 lat. Eliminacje Powiatowe powiatu przasnyskiego sięgają roku 1999.


Wyniki powiatowych eliminacji przedstawiają się następująco:


I. Szkoły podstawowe:

  1. Martyna Kobylińska – Szkoła Podstawowa w Jednorożcu
  2. Wiktoria Stryjewska – Szkoła Podstawowa w Duczyminie
  3. Sandra Zembrzuska – Szkoła Podstawowa  w Krzynowłodze Małej

II. Szkoły podstawowe klasy VII - VIII oraz gimnazjum klasy II i III:

  1. Oliwia Morawska – Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej
  2. Aleksandra Nachtygal – Szkoła Podstawowa w Chorzelach
  3. Zuzanna Chmielińska – Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej

III. Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

  1. Zuzanna Wódkiewicz – Liceum Ogólnojształcące im. KEN w Przasnyszu
  2. Kinga Piórkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach
  3. Aleksandra Kardaś - Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

Eliminacje Wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w dniu 27 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.


Do w/w eliminacji zakwalifikowali się zwycięzcy wyłonieni podczas eliminacji powiatowych z:


I grupy wiekowej  - Martyna Kobylińska  – Szkoła Podstawowa w Jednorożcu
II grupy wiekowej – Oliwia Morawska – Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej
III grupa wiekowej - Zuzanna Wódkiewicz – Liceum Ogólnojształcące im. KEN w Przasnyszu

Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.