Przedłużenie ważności kwalifikacji i uprawnień ratownika KPP w Straży Pożarnej.

kp psp p sz 48Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ratownikiem może być osoba:

  • która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania stanu,
  • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto na podstawie wprowadzonych przepisów nie tracą uprawnień ratownika, osoby, którym mija okres ważności zaświadczenia od dnia 14 marca 2020 roku tj. ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy należy przystąpić do 60 dni od czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z stanem epidemii odwołane są wszystkie, ustalone wcześniej terminy egzaminów potwierdzających posiadanie tytułu ratownika.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 576) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020r. poz. 374).