Wytyczne dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej dotyczące koronawirusa.

KP PSP P sz koronawirusKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w związku z wytycznymi Komendanta Głównego PSP dot. koronowirusa SARS-CoV-2 informuje, iż we wszystkich Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej należy wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego poprzez:

  • wprowadzenie egzekwowania dokładnego mycia rąk z użyciem wody z mydłem lub środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu, wykonane po każdej akcji ratowniczej, zarówno przed wejściem do samochodu jak i po powrocie do koszar,
  • zapewnienie dostępności środków dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania, w pojazdach ratowniczych, w garażach OSP oraz pomieszczeniach sanitarnych,
  • kontrolę i egzekwowanie stosowania środków ochrony indywidualnej, podczas wykonywania medycznych działań ratowniczych,
  • zapewnienie ciągłej dostępności  środków ochrony indywidualnej w szczególności dotyczącej posiadania maseczek jednorazowych, rękawiczek nitrylowych i środków dezynfekcji.

Z uwagi na to, że wirus przenosi się drogą kropelkową, materiał genetyczny wirusa został wykryty w wydalinach i płynach ustrojowych osób chorych, istotne jest rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego, w tym zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania działań ratowniczych oraz innych zadań na terenie koszar jednostek JOP.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdują się  aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Całodobowa infolinia NFZ.

Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Pewne źródło informacji.

Powielanie plotek oraz niesprawdzonych informacji może wyłącznie zaszkodzić naszym wspólnym wysiłkom w walce z koronawirusem.

Jedynymi kanałami, które stanowią oficjalne źródło informacji o decyzjach instytucji państwowych, są strony z domeny .gov.pl, a w szczególności:

1ko2ko3ko