OGŁOSZENIA

Odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st.spocz. Romuald Zawadzki.

2Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 lipca 2020 roku odszedł od nas na wieczną służbę były funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st.ogn. w st.spocz. Romuald Zawadzki.


Kolejna edycja „Bitwy o wozy".

Bitwa o wozy II TuraCieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział 3 lipca 2020 r. minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.


Bitwa o wozy

Bitwa o wozyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Przedłużenie ważności kwalifikacji i uprawnień ratownika KPP w Straży Pożarnej.

kp psp p sz 48Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ratownikiem może być osoba:

Materiały szkoleniowe - SARS-COV-2 dla PSP i OSP.

koronawirus fotoKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w których jest podejrzenie narażenia ratowników na kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem oraz osobami objętymi kwarantanną powinny bezwzględnie stosować się do poniższych materiałów szkoleniowych.

Ponadto do realizacji wsparcia i pomocy osobom objętych kwarantanną oraz działań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 wytypowane są jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Apel strażaków do osób zgłaszających zdarzenia!

Strazak koronawirusProsimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dyżurny Stanowiska Kierowania podczas zgłoszenia na numer 998 (lub operator nr 112) odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta.


Wytyczne GIS. Zabezpieczenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych.

img 0457Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zabezpieczenia strażaków ratowników OSP podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczych powinny bezwzględnie stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie postępowania funkcjonariuszy i pracowników mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie/zarażonymi nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.


Komunikat w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach PSP

KP PSP PrzasnyszW związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Wytyczne dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej dotyczące koronawirusa.

KP PSP P sz koronawirusKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w związku z wytycznymi Komendanta Głównego PSP dot. koronowirusa SARS-CoV-2 informuje, iż we wszystkich Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej należy wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego poprzez:

aplikacja alarm 112Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

 
4U logoKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu zachęca do zapoznania się akcją informacyjną zorganizowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Ze względu na znaczny problem w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanie społeczną pod nazwą „4U!”. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości antyterrorystycznej społeczeństwa, a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. Kampania składa się z czterech filmów i animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę 4U!, która pokazuje zalecany sposób zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.