OGŁOSZENIA


Przedłużenie ważności kwalifikacji i uprawnień ratownika KPP w Straży Pożarnej.

kp psp p sz 48Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ratownikiem może być osoba:

Materiały szkoleniowe - SARS-COV-2 dla PSP i OSP.

koronawirus fotoKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w których jest podejrzenie narażenia ratowników na kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem oraz osobami objętymi kwarantanną powinny bezwzględnie stosować się do poniższych materiałów szkoleniowych. Ponadto do realizacji wsparcia i pomocy osobom objętych kwarantanną oraz działań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 wytypowane są jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Apel strażaków do osób zgłaszających zdarzenia!

Strazak koronawirusProsimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dyżurny Stanowiska Kierowania podczas zgłoszenia na numer 998 (lub operator nr 112) odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta.


Wytyczne GIS. Zabezpieczenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych.

img 0457Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zabezpieczenia strażaków ratowników OSP podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczych powinny bezwzględnie stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie postępowania funkcjonariuszy i pracowników mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie/zarażonymi nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.


Komunikat w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach PSP

KP PSP PrzasnyszW związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Wytyczne dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej dotyczące koronawirusa.

KP PSP P sz koronawirusKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w związku z wytycznymi Komendanta Głównego PSP dot. koronowirusa SARS-CoV-2 informuje, iż we wszystkich Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej należy wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego poprzez:

aplikacja alarm 112Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

 
4U logoKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu zachęca do zapoznania się akcją informacyjną zorganizowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Ze względu na znaczny problem w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanie społeczną pod nazwą „4U!”. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości antyterrorystycznej społeczeństwa, a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. Kampania składa się z czterech filmów i animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę 4U!, która pokazuje zalecany sposób zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.
 

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

animus fortis Mezny Duch IIIDo 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.


Z przykrością informujemy o śmierci naszego kolegi.

Walterski AlfredZ przykrością informujemy o śmierci naszego kolegi, emerytowanego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  - asp. w st. spocz. Alfreda Walterskiego.