Ćwiczenia w Szpitalu

kp psp p sz 1W dniach 9-11 września br. na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 odbyła się pozoracja pożaru na oddziale wewnętrznym na I piętrze obiektu.

Ćwiczenia miały na celu zapoznanie strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Przasnysza ze specyfiką obiektu i współdziałanie z personelem w celu jak najszybszej ewakuacji pacjentów oraz ugaszeniu pożaru.

W szczególności sprawdzono: możliwość rozwinięcia bojowego po zewnętrznej elewacji budynku, drogi dojazdowe do obiektu, rozpoznanie dróg oraz wyjść ewakuacyjnych w obiekcie, sprawdzenie możliwości poboru wody do celów gaśniczych, współpraca z personelem szpitala, a także możliwość rozstawienia podnośnika SHD 25 w różnych częściach obiektu.

Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu
Ćwiczenia w Szp...
Ćwiczenia w Szpitalu