Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia

kp psp p sz 1222 marca 2018 roku ok. godz. 11.30 odbyły się ćwiczenia praktyczne w przedsiębiorstwie produkującym rowerów „Kross” w mieście Przasnysz.

Założenie i przebieg ćwiczeń :

Pożar w zakładzie produkującym rowerów „Kross” w części magazynowej wyrobów gotowych. Osoby znajdujące się w budynku zostały ewakuowane przed przyjazdem straży pożarnej. Celem ćwiczeń było jak najszybsze ugaszenie pożaru i oddymienie całego budynku. W sposób praktyczny ćwiczono poruszanie się ratowników po zadymionym pomieszczeniu.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia mające na celu wypracowanie prawidłowych nawyków, przypomnienie obowiązujących procedur oraz ulepszenie współpracy pomiędzy pracownikami zakładu a strażakami.

Dla strażaków z przasnyskiej komendy ćwiczenia były również okazją do zapoznania się z obiektem, drogami dojazdowymi do poszczególnych części zakładu i poznania jego charakterystyki pracy oraz zagrożenia jakie w nim mogą występować podczas zaistnienia zdarzenia.

Zaopatrzenie wodne stanowiła sieć hydrantowa znajdująca się przy zakładzie. W ćwiczeniach uczestniczyła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Przasnysza.

Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia
Pożar w fabryce...
Pożar w fabryce rowerów Kross w Przasnyszu – ćwiczenia